Ελληνικά   English (UK)

Θέλω να επικαιροποιήσω τα στοιχεία μου

Τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ) ενθαρρύνονται να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους όταν αυτά μεταβάλλονται ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία και ο σχεδιασμός δράσεων. Η επικαιροποίηση των στοιχείων γίνεται με την υποβολή της κάτωθι φόρμας:

Διεύθυνση επικοινωνίας

Logo