Ελληνικά   English (UK)

Θέλω να γίνω μέλος

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ) γίνεται κάθε ενδιαφερόμενος/η που διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή εκπονεί διδακτορική διατριβή στο πεδίο της πολιτικής επιστήμης ή συναφών επιστημονικών κλάδων και συμφωνεί με τις καταστατικές αρχές του σωματείου. Η αποδοχή των μελών γίνεται μετά από εξέταση της αίτησης και του βιογραφικού που προσκομίζεται προς τούτο στο εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΕΕΠΕ. Στη σχετική αίτηση αναφέρονται και τα ονόματα δύο μελών της ΕΕΠΕ που προτείνουν τον/ην υποψήφιο/α. Η εγγραφή συνεπάγεται την εφάπαξ καταβολή του ποσού των είκοσι πέντε ευρώ (25€), ενώ η ετήσια συνδρομή στην ΕΕΠΕ ανέρχεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25€).

Διεύθυνση επικοινωνίας

Μέλη της ΕΕΠΕ που προτείνουν τον/ην υποψήφιο/α:

Logo