Ελληνικά   English (UK)

Ομάδες Υποστήριξης

Οι Ομάδες Υποστήριξης αποτελούν ενώσεις μελών της ΕΕΠΕ που σε εθελοντική βάση συνεισφέρουν σε διάφορους τομείς της δραστηριότητάς της. Ο θεματικός τους προσανατολισμός δεν είναι εξαρχής οριοθετημένος και συναρτάται με τις λειτουργικές ανάγκες που προκύπτουν. Οι Ομάδες Υποστήριξης, εκτός από τις προφανείς λειτουργικές σκοπιμότητες, συνεισφέρουν στη συλλογική κινητοποίηση και δράση των μελών στην οποία και στηρίζεται η ΕΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχει δρομολογηθεί η σύσταση των εξής Ομάδων Υποστήριξης:

Ομάδα Υποστήριξης του ιστότοπου (site) της ΕΕΠΕ

Ομάδα Υποστήριξης πρακτικής άσκησης στην ΕΕΠΕ

Ομάδα Συντονισμού της ΕΕΠΕ με τα Τμήματα Πολιτικής Επιστήμης

Ομάδα Υποστήριξης Δράσεων Νέων Διδακτόρων

 

 

Logo