Ελληνικά   English (UK)

Ακαδημαϊκή Ελευθερία

Η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ) υπερασπίζει με κάθε πρόσφορο μέσο την ακαδημαϊκή ελευθερία που συνιστά ακρογωνιαίο λίθο δημοκρατίας και επιστημονικής συνεισφοράς. Για το σκοπό αυτό, ενώνει τις δυνάμεις της με κάθε φορέα, θεσμό, συλλογικότητα ή οργάνωση που υπερασπίζεται την επιστημονική έρευνα ενάντια σε κάθε κάθε είδους εμπόδια και δράσεις που την επαπειλούν ανοικτά ή συγκαλυμμένα. Η ΕΕΠΕ, έχει συνυπογράψει δήλωση-θέση της International Political Science Association (IPSA) σχετικά με το ζήτημα.   

Logo