Ελληνικά   English (UK)

Δελτία Τύπου

Η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ) συμμετέχει ενεργά στο δημόσιο διάλογο για απρόσκοπτη επιστημονική έρευνα σε συνθήκες δημοκρατίας. Οι δημόσιες αυτές παρεμβάσεις έχουν κατά καιρούς τη μορφή δελτίων τύπου με τα οποία η ΕΕΠΕ δημοσιοποιεί θέσεις της για σειρά κρίσιμα ζητήματα που ανακύπτουν. Οι θέσεις αυτές, που αποτυπώνουν την ιστορική συγκυρία στην οποία διατυπώνονται, εκφράζουν τους γενικότερους καταστατικούς στόχους και τις επιδιώξεις που συνοδεύουν την ΕΕΠΕ από ιδρύσεώς της.  

Logo