Ελληνικά   English (UK)

Θέλω να διαβάσω το καταστατικό

Το Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ) αποτελείται από είκοσι δύο (22) Άρθρα με τα οποία ορίζονται ζητήματα όπως η έδρα, ο σκοπός και τα μέσα, θέματα που αφορούν στα μέλη, τη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και σε όργανα μελέτης και ελέγχου. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταφορτώσουν (download) το καταστατικό κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του εξωφύλλου.

Logo